Eğitim Modeli

İnteraktif FORM

Online Eğitim Uzaktan Anlatmak Değildir.

İnteraktif FORM Eğitim Modeli sistemli bir yapıda, uluslararası online eğitim formatına uygun, iyi planlanmış uzaktan eğitim modelidir. COVİD-19 Pandemisiyle birlikte daha çok duymaya başladığımız uzaktan eğitim kavramı, konuların uzaktan anlatılması olarak uygulansa da aslında belirli teknik modellere uygun olarak yapılması gereken bir eğitim modeldir. FORM Eğitim Kurumları olarak pandemiden önce hayata geçirdiğimiz İnteraktif FORM online eğitim modeli bahsi geçen yöntemlerin uygulandığı bir sistemdir.

 

FORM Eğitim Kurumları uzman kadorsu online eğitimleri, senkron ve asenkron eğitimler olarak iki ana başlık altında değerlendirir ve programlar. Senkron eğitimler, öğrenci ve öğretmenin aynı ortam ve mekanda bulunduğu örgün eğitim şeklidir. Pandemiyle birlikte "Senkron uzaktan eğitim" modeli kullanılmaya başlanmıştır. Buradaki fark öğrenci ve öğretmenin aynı fiziksel mekanda bulunmadan yüzyüze eğitim yapmasıdır. Asenkron eğitim ise öğrencilerin farklı materyalleri kullanarak öğrenime kendi başına devam etmesidir.

Konuların yoğunluğu, öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi gibi başlıklar göz önünde bulundurulduğunda Klasik örgün eğitimdeki ders anlatım şeklinin kullanılması uygun ve yeterli değildir. Bu nedenle İnteraktif FORM eğitim modeli zamanın şartlarına uygun bir şekilde planlanarak hayata geçirilmiştir.

 

Online eğitimlerde önemli olan, verilecek eğitimin senkron ve asenkron olarak bölümlenmesi, kullanılacak dijital araçların planlamasının yapılması ve öğrencilerden geri bildirimlerin alınıp değerlendirilmesidir. İnteraktik FORM modelimizde Flipped Learning (Ters-yüz öğrenme) tekniğini kullanırız. Flipped öğrenmede bilgi transferi, grupla öğrenme yerine kişisel öğrenme şeklinde olur. Uzman kadormuz tarafından hazırlanan çevrimiçi materyallerimizle öğrencilerimiz asenkron olarak kendi öğrennmelerini yönetmeyi öğrenir ve bilgi edinirler. Senkron (yüzyüze ya da uzaktan yüzyüze) eğitimlerimizde ise kritik kavramlar ve içerik üzerine dersler işlenir, pekiştirme yapılır ve bilgilerin kalıcı hale gelmesi sağlanır.

 

Öğrencilerimizin öğrenme yolculuğunda edindiği bu çalışma şekli sadece sınav odaklı değil üniversite eğitiminde ve sonraki profesyonel çalışma hayatında da kullanabileceği bir yöntemdir.

 

 

 

Sizler de eğitim modelimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim için;

 


Özel okul ve kurslarda RE-FORM başlıyor! FORM Eğitim Kurumları, bir özel okuldan ve kursdan daha fazlası.