Eğitim Modeli

Fast FORUM

Hızlı Okuma ve Anlamanın Önemi.

FAST FROM eğitim modelimizde öğrencilerimize hızlı okuma ve anlama eğitimleri veririz. Burada bahsedilen sadece "soruyu okuma yöntemi" değildir. Öğrencilerimiz hızlı okuma teknikleriyle, herhangi bir metni daha hızlı okumayı ve okuduğunu anlamayı öğrenirler. PISA 2018 verilerine göre Türkiye'deki 12-19 yaş aralığındaki öğrencilere uygulanan "anadilde okuma-anlama" değerlendirme oranı %9 seviyesinde kalmıştır.

 

Hızlı okuma ve anlama eğitimleri alan öğrencilerimiz zamanı verimli kullanırlar, muhakeme yeteğini ilerletirler ve zeka gelişimlerine katkıda bulunurlar. Böylece sınavlarda daha başarılı olurlar. F9 FULL Eğitim Modelimiz öğrencilerimizi sadece sınavlara hazırlamaz, üniversite eğitiminde ve sonrasında atılacağı profesyonel hayatta da işini kolaylaştıracak kazanımlar elde etmesini sağlar.

 

PISA, TIMS gibi uluslararası sınavlarda ülkemizin başarı grafiğinin düşük olmasının nedenlerinden birisi de okuduğunu anlayamayan öğrencilerdir. Artık ülkemizde yapılan sınavlarda da "Yeni nesil sorular" sorulmaya başlanmıştır. Yeni nesil sorularda direk bilgiyi ölçmek yerine okuma - anlama performansı da ölçülür. Bu durum sınavlara hazırlanan öğrencilerin sadece bilgi yüklenerek sınvlara girmelerinin başarı getirmeyeceğinin bir ispatıdır.

 

DİNAMİK FORM eğitim modelimizle dinamik rehberlik desteği alan öğrencilerimizin, hızlı okuma ve anlama başarı grafiği devamlı olarak takip edilir. Zayıf yönleri güçlendirilen öğrenciler sınavlarda başarı oranını yükseltirler.

 

Sizler de eğitim modelimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim için;

 


Özel okul ve kurslarda RE-FORM başlıyor! FORM Eğitim Kurumları, bir özel okuldan ve kursdan daha fazlası.