FAST FOR WORD
 

“Fast for Word”

Etkili Beyin Güçlendirme ve İngilizce Edindirme Programı 
PROGRAMIN BİLİMSEL ALT YAPISI VE SÜRECİ 

Fast for Word programının kurucuları Prof. Dr. Michael M. Merzenich ve Prof. Dr. Paulo

A. Tallal 1956 yılında insan beyninin dil, konuşma ve okuma yapılarını incelemek üzere tamamen bilimsel araştırmalar üzerine bir şirket kurdular. Bu şirkette, nöro bilimciler, nöro-psikologlar ve nöro gelişim alanından bir çok uzman bulunmaktaydı. Bu şirketin adı Scientific Learning’dir. Bu bilim insanları beyni incelediler ve nöro-plastisiteyi ilk keşfeden kişiler oldular. Prof. Dr. Merzenich nöro-genesis alanında da dünyanın en önde gelen uzmanlarındandır ve bu alanda oldukça fazla ödülleri bulunmaktadır.

Dr. Merzenich ve Dr. Tallal 30 yıl boyunca insan beynini araştırırken çok önemli bulgular buldular. Öncelikle Amerika’da doğan ve ingilizce konuşmakta, okumakata ve yazmakta zorlanan kişilerin beyinlerini incelediler ve onların beyinlerini iyi konuşan, okuyan ve yazan kişilerin beyinleri ile karşılaştırdılar. Sonuç çok basitti. Eğer beyinlerindeki ingilizcedeki nöral ağ yapı ve işitsel alt yapı iyi ise çok rahat bir öğrenici olduğunu buldular. Sonrasında ise nasıl bu alt yapının geliştiğe dair yıllar süren detaylı araştırma ile net bir şekilde hangi seslerle, hangi becerilerle, nasıl bir gelişim alınacağını öğrendiler.

1992 yılında ise oyun yapımcısı iki kişi ile tanışıp, araştırmalarında buldukları herşeyi ve gelişim yöntemlerini oyunlaştırdılar. Bu oyunların yapımı için toplamda 16 milyon dolar harcadılar.

PROGRAMIN FAYDALARI VE İÇERİĞİ

Fast for word programı internet üzerinden oldukça güçlü bir uygulama ama sakın dualingo gibi uygulamalarla karışmasın. Üzerine 50'den falza patent ve 300'den fazla "Bilimsel Makale" yazılmış oldukça güçlü bir program olması da bunu ortaya net bir şekilde koyuyor. Program beyni geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda alt beyni de geliştiriyor ve bunun yanında beyni ingilizce öğrenir hale getiriyor.

Beyni güçlendirmesinin yanı sıra, programın içinde Reading Assitant denilen Okuma Koçu bulunuyor. Bu bölümde 300 tane ingilizce hikaye kitabı mevcut ve her kitap için sistem size koçluk yapıyor. Bu kitapları okuma ve okuma koçu ile ilgili aşamalar şu şekilde: 

 • Bu kitapları önce o okuyor siz dinliyorsunuz, 
 • Daha sonrasında siz içinizden okuyorsunuz, 
 • Bilinmeyen kelimeleri fotoğraflarla ve ingilizce olarak açıklıyor ve örnek cümle kuruyor, 
 • Son olarak quiz yapıyor.

Programın daha ilerileri modüllerinde paragraflardaki boşlukları doldurmanızı istediği sorular, paragrafın ana düşüncesini, zıt anlamlı sözcükleri ve sesteş sözcükleri sorduğu sorular olarak devam ediyor. Programı kullanan dünya genelindeki 5 milyonun üzerindeki kişinin yaklaşık 4 milyonu ingilizcelerini geliştirmek ve anadil seviyesine getirmek için kullanıyor.

PROGRAMIN ALT VE ÜST BEYİNDEKİ GELİŞİMLERİ

Öncelikle alt beyinde ve üst beyinde ne gibi gelişmeler sağlıyor buna bir bakalım. Nörobilimin de şuanda net olduğu bir konu şudur ki bir dil öğrenmek istiyorsak en temel yapılar yaklaşık olarak şunlardır: 

 • İşitsel hafıza, 
 • Görsel hafıza, 
 • İşitsel işleyen hafıza, 
 • İşitsel dikkat, 
 • Ses ayırt etme becerisi, 
 • Fonolojik farkındalık, 
 • Akıcılık, 
 • Sıralama becerisi, 
 • İşlemleme hızı, 
 • Dürtü kontrolü, 
 • Bilişsel esneklik gibi alt ve üst beyin becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir.

Program, öncelikle ilk 2 modülünde yukarıda sayılmış becerilerin hepsini hatta daha da fazlasını geliştiriyor. Yapılan araştırmalarda programı uygualayan kişilerin sadece dil becerileri değil aynı zamanda matematik ve fen becerilerinin de geliştiği ortaya konmuştur. Akademik olarak düşük seviyede olan eyaletteki, düşük seviye başarıya sahip St. Mary Publish School’da öğrencilere Fast for Word programı kullandırıldı ve sonuçlar net bir şekilde oratada: Öğrencilerinin performansı alt ortalamadan üst çeyreğe yani son yüzde elliden ilk yüzde yirmi beşe yükselerek müthiş bir artış kaydetmişlerdir. Bu başarı artışı Eyalet performans puanlarını 2006 yılında 60’dan 2016 yılında 99.2 puana kadar çıkarmıştır.

Öğrencilerin beyinlerinde yüksek gelişim sağlarken ingilizcedeki ana sesleri ve kelimeleri kullanıyor. Bu da beynimizde, Amerika'da doğan bir kişinin beyninde ingilizce diline karşı oluşan nöral ağ yapısının oluşmasını sağlıyor. Yani programın en güzel özelliklerinden biri ingilizceyi beynimizde anadil konumuna getirmesidir. Bununla ilgili bir bilimsel araştırma da mevcuttur. Fast for word programını düzenli olarak kullanan kişilerde 4 ila 6 ay arasında ingilizce dili artık anadil ile ortaklaşa alanda yer almaya başlıyor ve kişinin ingilizce dil ve okuma becerilerinde 1-2 yıllık gelişim olduğu ortaya konmuştur.

Bunun yanında program bir hocanın "He, She, It, am, is, are, ..." şeklinde anlatımı şeklinde gitmiyor. Program bu şekilde anlatımın çok ötesinde bir yöntem kullanıyor. Siz sanki Amerika'ya gitmişsiz ve orada yaşıyormuşçasına İngilizce'yi size edindiriyor. Aslında bir bebeğe edindirir gibi demek daha doğru olur. Bu gelişimlerin yanında yetişkinlerde 6 aylık düzenli bir kullanımda 3500 ingilizce kelimeye maruz bırakıyor sizi ve defalarca karşılaşmanızı hatta bu kelimeleri resimlerle eşleştirilmenizi ve ezberlemenizi sağlıyor.

Programın ingilizceyi 2. anadil olarak beyninize edindirmenin yanı sıra güçlü bir beyin gelişim programı olma özelliği de taşıdığından bahsetmiştik. Bu amaçla Fast for Word programı Amerika'da hafıza, dikkat, akıcılık, vb. güçledirme sağlaması için 1 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Disleksilerde ise sonuçlar muhteşem. Stanford üniversitesinde yapılan araştırmaya göre 3 aylık yoğun kullanım sonrasında Disleksisi olan öğrencilerin beyin taramalarında disleksiden kaynaklı az aktif olan alanların oldukça yüksek aktiviteye geçtiği gözlemlenmiş ve çocuklardan alınan geri bildirimler harflerin artık dans etmediği, daha rahat okuyabildikleri, okumayı sürdürebildikleri yönünde ve umut verici olmuştur. Bu öğrencilerin beyinleri üzerinde yapılan çalışmanın sonuçları şu şekilde:

 

Standford üniversitesinde yapılan bu araştırmaya göre en soldaki beyin taraması iyi bir okuyucuya ait. Ortadaki beyin taraması ise disleksisi olan öğrencilere aittir. Fast for word programını 3 ay günde 90 dakika kullandıktan sonra disleksisi olan öğrencilerin beyin taramaları tekrar yapıldığında en sağdaki görüntü ortaya çıkıyor ki bu oldukça iyi bir gelişim.

Programın dil terapisi sağladığına dair bir bilimsel araştırmalar da mevcuttur. Programın, dünyanın en önde gelen Harvard, Standford, MIT, Cornell gibi üniversiteleri tarafından yapılmış ve olumlu sonuçlanmış daha bir sürü araştırmaları bulunmaktadır. Program yetişkinlerde "Hafıza Kurtarma Programı" olarak da anılmaktadır. 30 yaşın üzerindeki herkes ingilizcesini anadil yapmak ve hafızasını güçlendirmek için bu programı kullanmalıdır.

Fast for Word programı kişiye özel ilerlediği için kişiye kesin gelişme imkanı sağlar. İçindeki yapay zekaya dayalı yazılımı sayesinde zorlandığınız bölümleri algılar ve onları tekrar tekrar size vererek o alanınızın gelişmesini sağlar. Daha kolay yaptığınız bölümleri hemen bir üst zorluk seviyesine geçirir ki sizin seviyenize gelmiş olur. Böylelikle herkese özel ve kesin gelişim sağlar.

Fast for Word programı bu gelişimlerin hepsini raporlandırır ve gelişim grafiklerini kişinin kendi mail adresine ya da evebeynlerinin mail adreslerine gönderir. Bu raporlar kişiye basit ve oldukça açıklayıcı bilgi vermektedir. Örnek bir ilerleme grafiği aşağıdaki gibidir:

 
 
Avcılar : Merkez Mah. Marmara Cad. Yusuf Çavuş İş Merkezi No: 29 Kat: 4-5 Avcılar-İstanbul
0212 509 88 81
info@formegitim.com
Beylikdüzü : Adnan Kahveci Mah. Osmanlı Cad. No: 25 Onur Plaza Kat: 2 Beylikdüzü -İstanbul
0212 855 42 61
info@formegitim.com
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
Size Nasıl Ulaşalım